Plné využití tělesného potenciálu člověka předpokládá vytrvalost, pružnost, přiměřenou sílu a ideální hmotnost…