Spolupráce přináší lepší a v pozitivním smyslu i nečekané výsledky (synergie), více hlav víc ví, omezuje rizika, přináší vzájemné učení se, vede k vděčnosti za práci druhých.