Schopnost poskytnou skupině, ke které náležím, své nejlepší já. Být věrný společným myšlenkám. Vyžaduje pokoru, ale zároveň pravdivost sama k sobě.