Vyjadřuje minimálně nárok na otevřenost, smířlivost, zájem, ochotu poznávat, ale i legitimní možnost s druhým nesouhlasit, přiznat druhému právo na názor či postoj.