Respekt k různosti, schopnost spolupráce, vnímání různosti jako obohacujícího prvku, který slouží k růstu.