slot online
Kampaně YMCA - Hodnoty YMCA

YMCA Hodnoty YMCA

Kampaně YMCA

agen slot gacor
slot online
situs slot gacor 2022
link slot gacor
Slot88
slot deposit pulsa
link slot gacor
slot deposit pulsa tanpa potongan
situs slot gacor
slot online

„Diskuzi o čemkoliv považujeme za jeden z nejlepších výchovných prostředků. Každý se v ní může uplatnit, je také nucen vyslechnout názor druhého, rozhodnout se pro tu či onu alternativu, případně obhájit vlastní názor. Je to demokratické a výchovu k demokracii teď potřebujeme jak sůl. Nedejte se mýlit, hájí-li někdo jiné stanovisko než vy. Může se stát, že v jiné společnosti bude váš oponent hájit názor váš!“ (Zpravodaj Ústředí YMCA, 2/1991)

YMCA není lhostejná ke společenským problémům a jiným inspirativním tématům. Diskuze byla v Ymce vždy důležitým prostředkem práce. V kampaních oslovujeme jak veřejnost, tak vlastní členy a nasloucháme. Vzhledem k aktuálnosti témat můžeme v realizovaných kampaních najít inspiraci pro sebe i pro programy Ymky a hledat paralely s naší právě žitou současností.

 

Jen online nestačí (2020)

Události roku 2020 online aktivitám obzvláště přály. Přes internet jsme pracovali, vzdělávali se, bavili, navazovali i ukončovali vztahy. Není na tom nic špatného, ale není to přeci jen trochu málo? Jsou přeci věci, které online nezažijeme. Probudit se ráno ve spacáku a pozorovat mlhu, která se válí na louce, večer si jít lehnout a ve vlasech cítit vůni ohně, zažívat společenství s druhými, spontánní reakci kamarádů, když se něco povede nebo propojení se ve společné euforii ze zdolání náročného výšlapu.

I proto přišla YMCA s výzvou Jen online nestačí. Nad tématem se zamýšlíme v sérii videí. Toto téma je a zůstane nadčasové. Zamyslete se tedy s námi – Co stojí za to zažít „na vlastní kůži“? Zkusme vystoupit ze své komfortní zóny, zajímejme se o své okolí! Inspiruj ostatní! Své zážitky sdílej s #jenonlinenestaci!

 

Nechybí ti něco (2019)

Jak trávíš svůj volný čas? Děláš něco pro své tělo, ducha i duši – tedy pro sebe jako celek? Zamysli se nad tím, čemu ve svém životě věnuješ čas a pozornost! Jít si zaběhat, přečíst knížku nebo udělat něco pro druhé. Volný čas se dá využít různě. Jak ho využíváš ty?

V Ymce věříme, že člověk se má rozvíjet harmonicky – tedy dělat něco pro své tělo, mysl i ducha. V projektu Nechybí ti něco? jsme nachystali a stále jsou k dispozici

Jak jsi na tom ty? Vyplň si test na www.nechybitineco.cz. Test vyhodnotí tvůj současný stav a doporučí, co s tím můžeš dělat!

 

Cesta k hodnotám (2018)

YMCA pracuje s hodnotami od počátku své existence. V různých dobách a na různých místech více či méně explicitně, ale určitě ano. Ve srovnání s ostatními organizacemi se zdá, že u nás a v současné době pracuje YMCA s hodnotami nejvíce vědomě a konkrétně. Máme definovanou sadu hodnot, které se prostřednictvím našich programů a aktivit, ale i běžných činností, snažíme nabízet všem, kdo se s Ymkou dostanou do kontaktu – dětem, vedoucím, rodičům, partnerům, subdodavatelům. Nabízet ke konfrontaci – „Jak já se postavím k té či oné hodnotě?“ – a právě to utváří osobnost, charakter, postoje…

V roce 2018 se konala řada aktivit s heslem „YMCA – Cesta k hodnotám“. Cílem bylo představit tvář a podstatu Ymky – a výhledem do roku 2019, který se stal rokem 175. výročí založení YMCA. Výzva zněla:

„V duchu hodnot, kterými YMCA žije, se stávejme významným hlasem, který pozitivně hovoří k nejširší veřejnosti a ukazuje krásu harmonického rozvoje ducha, duše a těla. „YMCA – Cesta k hodnotám“ je heslo, se kterým se budeme častěji setkávat v naději, že vybídne k jejich hlubšímu objevování a prožívání jak v Ymce samotné, tak všude tam, kde bude náš hlas slyšet. Použijme jej všude, kde budeme cítit, že nejlépe vyjadřuje charakter našich akcí a činnosti.“

Na hodnotách stojí celá práce Ymky, její výchovně vzdělávací program. Vedoucím YMCA slouží web hodnoty.ymca.cz. Hodnoty jsou pro Ymku živé téma, na kterém se stále pracuje.

 

Vzkaz prezidentovi (2018)

Kampaň Vzkaz prezidentovi navázala na kampaň Tvůj hlas z roku 2017. Všichni ymkaři byli vyzváni, aby se zapojili do nejrůznějších aktivit. Pozornost byla směrována na prezidentské volby v lednu 2018. Výzva zněla takto:

Vyzýváme všechny ymkaře, aby šli nejenom volit, ale posílali i svá vlastní videa pojatá jako „vzkaz pro budoucího prezidenta“. 

Vzkazy se postupně scházely ze všech koutů republiky. Dostupné jsou na YMCAczTV ve společném playlistu.

 

Tvůj hlas (2017)

Kampaň Tvůj hlas odstartovala v říjnu 2017. Kampaň vlastně vzešla z kampaně není mi to jedno:

Není nám jedno, co se děje v naší zemi. I Tvůj hlas rozhoduje!

Cílem kampaně Tvůj hlas bylo vyzvat mladé lidi, zejména prvovoliče, aby se aktivně zúčastnili parlamentních voleb v říjnu 2017.

V prvních svobodných volbách v roce 1990 byla účast 96 %, v roce 2013 už jen 59 %. Mezi všemi, kdo letos můžou jít volit, je 18 % mladých ve věku 18-30 let. A to není málo! Chceme vyzvat mladé lidi, aby se aktivně zajímali o dění ve své zemi, přesvědčit je o tom, že mohou dění okolo sebe ovlivňovat a proměňovat. Každý hlas může znít. Každý hlas má svůj význam. Nepodporujeme konkrétní představitele či strany, naším cílem je motivovat lidi k aktivitě a vlastnímu pečlivému výběru těch, kteří nás reprezentují.

Kampaň mířila zejména na prvovoliče. Ti totiž rozhodnou o tom, jestli příští generace budou volby považovat za zbytečnost, anebo naopak za jedinečnou šanci něco změnit: „Co máte v plánu 20. a 21. října? Víkend někde venku? Akci s kamarády? Nebo něco jiného? Ať už se chystáte kamkoli, stavte se při tom ještě u voleb. Je to důležité, vážně.“

YMCA vždy stála na straně těch, kdo se Česko (a dříve Československo) snažili nějak posunout dopředu, a udělat z něj zemi plnou odvážných a otevřených lidí.

Není mi to jedno (2017)

Kampaň #nenimitojedno souvisela s celosvětovou iniciativou #giveavoiceYMCA, dát hlas mladým lidem. Jedním z cílů YMCA je vést mladé lidi k demokracii a věříme, že vyjadřování vlastních názorů je její nezbytnou součástí. Již od roku 1844 YMCA na celém světě usiluje o plnohodnotný život mladých lidí a na našem území se o totéž snažíme s přestávkami od roku 1921. YMCA prostřednictvím kampaně poskytla mladým lidem prostor ke sdělení toho, co mladé trápí a zajímá. Vyzváni byli všichni od školního věku do 30 let. Účastníci kampaně vyplňovali kartičky a na sociálních sítích se zapojili použitím hashtagu #nenimitojedno.

 Dohromady bylo rozdáno 4000 kartiček po celé České republice. Spuštěny byly také webové stránky www. nenimitojedno.eu a kampaň byla propojena pomocí hashtagu #nenimitojedno. Na internetu se do kampaně zapojily desítky lidí.

Diskuzní večery

Není mi jedno, že… se médiím nedá věřit,… že se lidi málo zajímají o druhé,… že jsou k sobě lidé lhostejní,… že tráví kamarádi víc času na počítači než se mnou. Na tyto a další podněty získané v kampani Není mi to jedno (2016), reagovaly tři diskusní večery pořádané YMCA v ČR v pražském Paláci YMCA konané na přelomu dubna a května 2017. Nabídly věcnou diskuzi v komorním prostředí se zajímavými hosty.

Není mi jedno, že… se médiím nedá věřit,… že se lidi málo zajímají o druhé,… že jsou k sobě lidé lhostejní,… že tráví kamarádi víc času na počítači než se mnou. Na tyto a další podněty získané v kampani Není mi to jedno (2016), reagovaly tři diskusní večery pořádané YMCA v ČR v pražském Paláci YMCA konané na přelomu dubna a května 2017. Nabídly věcnou diskuzi v komorním prostředí se zajímavými hosty.

Debata prvního večera se týkala důvěryhodnosti médií. Diskutovaly se otázky – Jak rozpoznat důvěryhodné informace? Jak se orientovat v množství zpráv? Jaký lze očekávat vývoj médií v budoucnosti? Jakým způsobem jsou dnes mladí lidé o médiích vzděláváni? Jak jsou na tom s mediální gramotností?

Druhý večer byl věnován sociálním sítím a kyberprostoru – Jak nám sítě filtrují obsah a tím nás vlastně manipulují? Dalšími tématy bylo uzavírání se v sociálních bublinách a bezpečnost internetu.

Ve třetím večeru se tématem diskuze stala společenská odpovědnost. Co nás motivuje k práci pro druhé?

Všechny tři večery měly vlastně stejné vyústění – apel na zdravý selský rozum a na vzdělávání a výchovu dětí a mladých lidí.

 

 

 

 

slot online