Schopnost člověka tvořit je odrazem Božího stvořitelského díla. Stvořit nic neumíme, ale tvořit něco dobrého v našich silách je.