Přirozeně otevřené nahlížení světa, sledování příležitostí k zapojení se a touha ovlivnit děje kolem sebe.