Konflikt je vždy prostorem pro katarzi, změnu, pokrok, pokud k němu dokáží obě strany přistoupit konstruktivně.