Člověk je Božím obrazem, ať chceme či ne, vědomě i nevědomě svítíme do svého okolí tím, co máme v srdci. Jaká je kvalita našeho světla?