Vděčnost vůči Stvořiteli vede člověka k odpovědné spotřebě a aktivní péči o Zemi, která je naším společným domovem.