Schopnost formulovat své postoje definuje lidskou osobnost, kým jsme. Důležité je vědomí zdroje našich hodnot a otevřenost k jejich redefinici.