Soubor vlastních či zvnitřněných postojů a názorů, které jsme schopni zformulovat a obhájit, navenek říká, kdo jsem.