Nejde jen o politické zřízení, ale i o formu mezilidského vztahu, aby mohl být slyšet můj hlas, musím dát prostor k vyjádření i druhému.