Uplatňování křesťanských principů v různých oblastech života; a to i v těch nejvšednějších činnostech.