Umíme-li vést svůj život, můžeme nabídnout své vedení i druhým; některé dovednosti potřebné k vedení jsou darem, jiné je třeba se naučit. Základním předpokladem dobrého vedení je vědomí odpovědnosti za vedené.
„Jenom lidé ryzích charakterů a čistých srdcí mohou státi ve službě mládeže, protože stojí ve službě Boží.“ (B. Jerie)