Každý člověk má obrovskou hodnotu, je Božím obrazem a je vykoupen Kristem. Vědomí této skutečnosti dává člověku sílu ustát těžké situace, ohradit se, být trpělivý.