Obsahuje ochotu naslouchat, vystoupit ze sebe sama, podívat se na věc očima druhého, ale zároveň udržení si hranic či míry, kde je to třeba.