Přijetí Ježíše Krista jako vzoru pro vlastní život.