Představení podstaty křesťanské zvěsti a činné víry bez konfesijních a liturgických bariér.