Jen člověk odhodlaný překonávat překážky, pochybnosti, slabosti je může chápat jako prostředek ke svému růstu.