Touha uplatnit své schopnosti a dovednosti ve službě pro druhé.