Nalezením svého specifického místa, role a účelu, dochází člověk naplnění svého potenciálu, jak obecně lidského, tak osobního.