Pouze adekvátní interpretace jevů a dějů, schopnost eliminovat předporozumění a iluze, umožňuje život v realitě, tedy skutečný život.