Úcta různých generací k sobě navzájem je předpokladem spokojených vztahů, ale i osobnostního růstu – učení se jedni od druhých.