Svou práci často považujeme za nedoceněnou, práce druhých však může mít stejnou hodnotu. Žádná užitečná práce není podřadná.