Naší povinností je chránit Boží stvoření proti všemu, co ho ničí a uchovávat zdroje Země pro příští generace.