Ctít pravidla a závazky, přijmout je za své, neohýbat je ve svůj prospěch, pomoc druhému i přes vlastní ztrátu.