Přírodní bohatství je nezaslouženým darem, měli bychom ho využívat způsobem, který jej zhodnotí pro budoucí generace.