Respekt a přijetí kořenů, které člověka utvářejí a charakterizují – kultury, tradic, jazyka, hodnot.